Denizli'nin ilk ve tek Akademik temelli anaokulu. Denizli DCU !

Eğitim müfredatı Hacettepeli akademisyenler ve okul öncesi öğretmenleriyle birlikte 2 yıl süren çalışma sonucu ortaya çıkan bir programa sahiptir.

Dünya Çocuk Üniversitesi eğitim modelinde dünyada kabul görmüş en yaygın yaklaşımlar MONTESSORI,WALDORF,REGGİO EMILIA eğitim modellerini içinde barındıran, aynı zamanda YAŞAM OKULU felsefesini bu yaklaşımlarla harmanlayan bir eğitim modeliyle çocuklarımızı 21.yıl sonrasının dünyasına hazırlamaktadır.

Sadece Dünya Çocuk Üniversitesi'nde bulacağınız bu programın temel özellikleri şunlardır:

  • Çocukların daha bağımsız ve liderlik becerileri ile öne çıkması için,
  • Sakin ve özgür bir ortamda öğrenmenin gerçekleşmesi için,
  • Çocukların bireysel farklılıklarına odaklandığı için…
  • Çocuğunuzun bireysel gelişimini desteklemek için,
  • Çocuğunuzun “neyi düşünmesindense” “nasıl düşünmesine” odaklandığınız için,
  • Çocuğunuzun yaratıcılığını destekleyerek çok yönlü gelişimini desteklediği için,
  • Ve, çocuğunuz okulunu bitirdikten sonra, kendi yolunda kimseye ihtiyaç duymadan büyük bir özgüven ile ilerlemesi için…
  • Çocuğunuzun iyi bir vatandaş olması için,
  • Çocuğunuzun sorunları ve anlaşmazlıkları çözme becerisini edinmesini sağlamak için,
  • Proje bazlı çalışarak işbirliği içinde çalışmak için…