Özgün Eğitim Modeli


Çocuklarımızı Dünya ülkelerinde fark yaratacak örnek bir vatandaş olarak yetiştirmeyi ilke edindik. Bu bağlamda okulumuzun benimsediği ana düşünce, yerli, milli ama evrensel bir eğitim modelidir. Bu ideali  hem İngilizce eğitimini derslerde" eğitim dili" olarak kullanmakla hem de okul öncesi programımızın Türkiye de fark yaratmasıyla yapıyoruz.

·         Eğitim programımız her çocuğun bireysel gelişim ihtiyacına özel geniş yelpazeli konfor ve aktiviteler sunarak, çocuklara kendilerini keşfedecek özel bir ortam hazırlamıştır. Okulumuzun bahçe girişinden içerideki en ufak ayrıntıya kadar program prensiplerine özgü dizayn edilerek merkez okulumuz tarafından yaptırılmaktadır.

·         Çocuklara yaşam boyu öğrenme hissi ve zevkinin temellerini atacağımız okulumuzda, çocuklarımız,  araştırma temelli düşünce edinimi kazanarak, bağımsız hareket edebilme, meraklarının gelişmesi, ortak çalışma ve öğrenme zevkini yaşayacaklardır.

Dünya Çocuk Üniversitesi eğitim modelinde dünyada kabul görmüş en yaygın yaklaşımlar MONTESSORI,WALDORF,REGGİO EMILIA eğitim modellerini içinde barındıran, aynı zamanda YAŞAM OKULU felsefesini bu yaklaşımlarla harmanlayan bir eğitim modeliyle çocuklarımızı 21.yıl sonrasının dünyasına hazırlamaktadır.

Sadece Dünya Çocuk Üniversitesi'nde bulacağınız bu programın temel özellikleri şunlardır:

 

·         Çocukların daha bağımsız ve liderlik becerileri ile öne çıkması için,

·         Sakin ve özgür bir ortamda öğrenmenin gerçekleşmesi için,

·         Çocukların bireysel farklılıklarına odaklandığı için…

·         Çocuğunuzun bireysel gelişimini desteklemek için,

·         Çocuğunuzun “neyi düşünmesindense” “nasıl düşünmesine” odaklandığınız için,

·         Çocuğunuzun yaratıcılığını destekleyerek çok yönlü gelişimini desteklediği için,

·         Ve, çocuğunuz okulunu bitirdikten sonra, kendi yolunda kimseye ihtiyaç duymadan büyük bir özgüven ile ilerlemesi için…

·         Çocuğunuzun iyi bir vatandaş olması için,

·         Çocuğunuzun sorunları ve anlaşmazlıkları çözme becerisini edinmesini sağlamak için,

·         Proje bazlı çalışarak işbirliği içinde çalışmak için…