Rehberlik Hizmetleri ve Ölçme Değerlendirme

Anaokullarımızda tam gün hizmet veren kadrolu psikoloğumuz çocuklarımızın gelişim ve genel durumlarıyla ilgili hem velilere ayrı ve özel olarak çalışmalar yürütüp aynı zamanda öğrencilerimize psikolojik destek ve ölçme değerlendirme hizmeti sunacaktır.

Sonuç değil süreç odaklı, çocuğun yaşantısındaki her türlü verinin onu anlamak ve tanımak için kullanıldığı ve yalnızca Dünya Çocuk Üniversitesine özgü bir sistemdir. Ölçme - değerlendirme sürecinde kullandığımız araçlar şunlardır:

Gelişim - Öğrenme Dosyaları: 1. ve 2. dönem sonlarında her çocuk için grup öğretmeni tarafından doldurulan dosyalardır. Özgün eğitim programımızla paralellik taşıyan gelişim- öğrenme standartlarımıza göre hazırlanmış olup, yalnızca Dünya Çocuk Üniversitesine özgüdür.

Portfolyo: Çocukların anne- babalarına kendi gelişim ve öğrenme süreçleri ile ilgili sunumlar yaptıkları toplantılardır.

Küçük Şeyler Biyografisi: Çocuğun okula başladığı günden 2. Dönem sonuna kadar geçirdiği süreci sistematik ve somut ürünler yoluyla anlatan sunumlardır.

Andaç: Diğer çocukların gözünden sizin çocuğunuzun anlatıldığı çalışmadır.

Serbest Zaman Gözlem Çizelgeleri: Her ay Akademi tarafından hazırlanıp gönderilen, grup öğretmenlerinin uyguladıkları, çocukların serbest zamanda detaylı şekilde gözlemleri yapılarak, oyun, oyuncak, materyal ve arkadaş seçimlerine daha yakından ve objektif bir gözle bakıldığı çizelgelerdir.

Sıklık Çizelgeleri: Çocuğun belli tutum ve davranışlarının ihtiyaç duyulduğunda daha yakından ve sistematik şekilde gözlenmesine yardımcı olan çizelgelerdir.

Program Değerlendirme Sistemi: Eğitim programı çerçevesinde yaş gruplarına göre belirlenmiş kazanım ve standartların detaylı şekilde değerlendirildiği ve bireyselleştirilmiş program geliştirme süreçleri için kullanılan bir sistemdir.